Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Hizmetleri

SOC (Security Operation Center)

İşletmeler için güvenlik operasyon merkezi (SOC) hizmetleri, dijital varlıklarını korumak ve siber tehditlere karşı savunma sağlamak amacıyla hayati bir öneme sahiptir. Bu hizmetler, güvenlik olaylarını izleme, tespit etme, yanıtlama ve analiz etme süreçlerini içermektedir.

Security Operation Center (SOC), bir organizasyonun bilgi sistemlerinin güvenliğini izlemek, tehditleri tespit etmek, analiz etmek, yanıtlamak ve raporlamak için tasarlanmış merkezi bir birimdir.

  • Güvenlik İzleme ve Alarm

GGK Teknoloji olarak, müşterilerimizin BT altyapısını sürekli olarak izler ve anormallikler veya potansiyel tehditler tespit edildiğinde hızlı bir şekilde müdahale ederiz. Sürekli izleme ve alarm hizmetimiz, saldırıları önceden belirlememize ve önlem almamıza olanak tanır.

  • Tehdit Analizi ve İncelenmesi

Tehdit analizi ve incelenmesi, müşterilerimizin karşılaştığı güvenlik tehditlerini anlamamıza ve bunlara uygun tepkiler geliştirmemize yardımcı olur. Uzman analistlerimiz, siber tehditleri anlamak ve etkili bir şekilde yanıtlamak için gelişmiş analiz tekniklerini kullanır.

  • Güvenlik Olayı Yönetimi

GGK Teknoloji olarak, müşterilerimize güvenlik olayı yönetimi konusunda kapsamlı bir destek sunarız. Saldırıların tespit edilmesi, yanıtlanması ve raporlanması süreçlerinde müşterilerimize rehberlik ederiz ve gerektiğinde doğru müdahaleyi sağlarız.

  • Siber Tehdit Önleme

Güvenlik tehditlerini önlemek, müşterilerimizin iş sürekliliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. GGK Teknoloji olarak, gelişmiş siber tehdit önleme stratejileri ve araçlarıyla müşterilerimizi destekleriz.

  • Olay Yanıtı ve Kurtarma

Siber saldırıların ardından hızlı bir yanıt ve kurtarma önemlidir. GGK Teknoloji olarak, müşterilerimize olay yanıtı ve kurtarma hizmetleri sunarız. Saldırıların etkilerini minimize etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için gerekli adımları hızla atarız.

SOC hizmetlerinin temel işlevleri;

  1. İzleme ve Teşhis: SOC ekipleri, ağ ve sistem güvenliğini sürekli olarak izler ve anormal aktiviteleri tespit etmeye çalışır. İzleme araçları ve teknikler kullanarak, potansiyel tehditleri belirlemeye ve bunları incelemeye odaklanırlar.
  2. Tehdit Analizi ve Yanıt: SOC ekipleri, tespit edilen tehditleri analiz eder, bunların doğasını ve etkilerini belirler ve uygun yanıt stratejilerini geliştirir. Bu süreçte, saldırıların kökenlerini belirleme, zararın yayılmasını engelleme ve sistemlerin tekrar güvenli hale gelmesini sağlama gibi adımlar atılır.
  3. Olay Yönetimi ve Raporlama: SOC’ler, tespit edilen güvenlik olaylarını yönetir ve raporlar. Bu, organizasyonun yöneticilerine ve ilgili paydaşlara güvenlik durumu hakkında düzenli ve anlamlı bilgi sağlamayı içerir.
  4. Güvenlik Stratejisi ve İyileştirme: SOC ekipleri, güvenlik stratejilerini geliştirir ve iyileştirir. Bu, yeni tehditler ve güvenlik zafiyetleriyle başa çıkmak için sürekli olarak güvenlik politikalarını ve prosedürlerini güncellemeyi içerir.

Hemen bilgi almak için

bizimle iletişime geçin…

Telefon:

+90 312 963 16 90